Czym jest personal branding?

Personal branding jest w najprostszym możliwym ujęciu strategią bazującą na budowaniu reputacji. W ten sposób możliwe jest zwiększenie swojej wartości na wymagającym rynku pracy. Godny uwagi jest fakt, że marką nie musi być tylko firma. Może nią być także człowiek.

Dlaczego warto zdecydować się na personal branding?

Należy mieć świadomość tego, że marka osobista może działać jak trampolina biznesowa. Możliwe jest w ten sposób pozyskiwanie większej liczby zleceń. Ponadto dana osoba będzie mogła sprzedawać swoją wiedzę w formie kursów, książek, szkoleń czy dokumentów. Marka osobista pozwoli zatem na wielokrotne spieniężenie raz przygotowanego materiału. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że personal branding jest również niezwykle pomocny w trakcie negocjacji z pracodawcami czy klientami, zwiększa bowiem postrzeganą wartość. Godny uwagi jest również fakt, że konkretna osoba z wiernym audytorium i jasną listą osiągnięć będzie wzbudzała zdecydowanie większe zaufanie w porównaniu do abstrakcyjnej marki firmowej. 

Kto może mieć personal branding?

Warto wiedzieć, że personal branding nie jest zarezerwowany tylko dla celebrytów, doświadczonych specjalistów czy blogerów. Z omawianej koncepcji może korzystać praktycznie każda osoba, która chciałaby mieć wpływ na swój rozwój zawodowy. Rekomendowane jest jednak racjonalne podejście do tematu, by plan zgadzał się z rzeczywistymi możliwościami danej osoby. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że najbardziej pożądanym rodzajem marki osobistej jest ekspert. Oczywiście nie wszyscy będą mieli na każdym etapie rozwoju taki poziom wiedzy i doświadczenia, by korzystać z tego rodzaju marki osobistej.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest popularyzowanie wiedzy zaczerpniętej z innych źródeł. Z opcji tej mogą korzystać nawet osoby, które dopiero wchodzą na ścieżkę zawodową. Można zaobserwować, że z roku na rok coraz większa liczba osób decyduje się na rodzaj marki osobistej, jaką jest tester. Jest to doskonała koncepcja dla wszystkich osób mogących poszczycić się bardzo szeroką wiedzą. Można w ten sposób pomagać innym osobom w podejmowaniu decyzji. 

Może Ci się również spodoba